SAS logo v2

Instituce

Odkazy na relevantní instituce pro řízení Vaší organizace

Komora auditorů České republiky

Komora daňových poradců České republiky

Finanční správa

Celní správa

Česká správa sociálního zabezpečení

Hospodářská komora České republiky

Rejstříky:

Veřejný rejstřík a sbírka listin

Administrativní registr ekonomických subjektů

Insolvenční rejstřík

Živnostenský rejstřík

Evidence skutečných majitelů