SAS logo v2

Služby

Auditorské služby, daňové poradenství a kompletní účetní servis na jednom místě

AUDITORSKÉ SLUŽBY

Statutární a dobrovolný audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, prověrky historických finančních informací, ověřování splnění dotačních podmínek, přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Daňové poradentství při zpracování daně z příjmu fyzických a právnických osob, daně z přidané hodnoty, daně silniční, daně z nemovitých věcí, zastupování před správcem daně při daňové kontrole

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Vedení účetnictví a daňové evidence, kompletní služby zpracování mezd, nastavení evidence majetku a skladového hospodářství, poradenství při zpracování účetní závěrky, asistence při zavádění účetních programů